Mätning

Sker enligt Biometria "Nationella instruktioner för virkesmätning" - Mätning av stockvolym under bark.

Fanerstock, Björk, Kr/m³fub, Timmerlängd 270cm eller 540 cm.

Toppdiam, cm
18-23,9
24-29,9
30⋝
(E) A Kvalitet
B Kvalitet
-

Massaved

Pris sker enligt Biometria kvalitetsklassning av trave som Prima och Sekunda samt lokala nivåer.

Vi återkommer med prislista till höstavverkning 2021