top of page

Mätning

Sker enligt Biometria "Nationella instruktioner för virkesmätning" - Mätning av stockvolym under bark.

Fanerstock, Björk, Kr/m³fub, Timmerlängd 270cm max 300 cm.

Timmerlängd 540cm enligt separat överenskommelse.

Sortiment 0140. fanértimmer av björk. Hkod 49654.

Pris enligt senare överenskommelse. Kontakt: tina.haugdahl@rigawood.se

Tillägg för certifierat virke FSC/PEFC 15 kr / m3fub.

Toppdiam, cm
18-23,9
24-29,9
30⋝
(E) A Kvalitet
B Kvalitet
-
bottom of page