Mätning

Sker enligt Biometria "Nationella instruktioner för virkesmätning" - Mätning av stockvolym under bark.

Fanerstock, Björk, Kr/m³fub, Timmerlängd 270cm eller 540 cm.

Massaved

Pris sker enligt Biometria kvalitetsklassning av trave som Prima och Sekunda samt lokala nivåer.

©2020 by Rigawood Virkesinköp.