top of page
Björkbilder_2020-5.jpg

Björkplywood är en framtidsprodukt framställd av en förnyelsebar råvara

WEB LOGO DARK.png
02.jpg

KONTAKT

header 202.png

Björkskogskötsel

Calculator

PRISLISTA

021.jpg

KVALITET

04.jpg

VIRKESMÄTNING

Björkplywood är en framtidsprodukt framställd av en förnyelsebar råvara

Används inom Fordons- Fartygs- Byggnads- inrednings och möbel industrin och en mångfald andra områden där inget annat än björkplywood accepteras.

STOR PRODUKT PÅ VÄRLDSMARKNADEN

Björkplywood

Björk är en värdefull del av den Nordiska barrskogen. Ofta består en avverkning till 10% eller mer av björk och går mer eller mindre automatiskt till massaved. Formpressad björkplywood kommer att användas på många områden där vi idag använder plåt och blir därmed ett viktigt material i omställningen till ett hållbart samhälle.

Namnlöst-1.jpg

BJÖRK AV GOD KVALITET FINNS BARA INOM ETT BEGRÄNSAT OMRÅDE

Rak, grov björk av god kvalitet finns bara inom ett begränsat område i Sverige, Finland, Balticum och västra Ryssland och är därför en mycket eftertraktad råvara.
Björkplywood har vuxit till en allt större produkt på världsmarknaden och efterfrågan är växande. Framställd av förnyelsebar råvara gör björkplywood till en framtidsprodukt i omställningen till ett hållbart samhälle.

RWLogoGroupVertical_RGB.jpg

Latvias Finieris grundades 1873

Latvias Finieris grundades 1873 men har vuxit starkt efter Lettlands frigörelse 1990. Dotterbolaget Riga Wood Sweden AB är i första hand en försäljningsorganisation för björkplywood men bildades också med hänsyn till inköpsmarknaden av björktimmer i Sverige.

Moderbolaget på andra sidan Östersjön har industrier i Lettland, Estland, Finland pch Litauen och förädlar årligen drygt 1 miljon m3fub björktimmer som säljs till 80 länder.

Företaget har försäljningskontor i flera platser runt om i världen.

bottom of page